پل مرکزی باکتری دستگاه استفاده آمریکایی

پل: مرکزی باکتری دستگاه استفاده آمریکایی دانشمندان آنتی بیوتیک اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصمیم‌گیری راجع به تحریم‌های آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است / علی اکبر صالحی

رئیس شرکت انرژی اتمی گفت: هرگونه تصمیم در خصوص تحریم‌های صورت گرفته به وسیله آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که بی‌شک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. 

تصمیم‌گیری راجع به تحریم‌های آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است / علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی: تصمیم گیری راجع به تحریم های آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است

عبارات مهم : آمریکا

رئیس شرکت انرژی اتمی گفت: هرگونه تصمیم در خصوص تحریم های صورت گرفته به وسیله آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که بی شک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

علی اکبر صالحی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: امروز شاهد حرکت سازنده در ابعاد متفاوت صنعت، کشاورزی و سلامت در کشور هستیم. قدم های بزرگی در سه عرصه اعلام شده است برداشته شده است است و می توان گفت کل کشور یک کارگاه در حال حرکت شده است است .

تصمیم‌گیری راجع به تحریم‌های آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است / علی اکبر صالحی

وی تصریح کرد: پروژه های بسیاری در کشور شروع شده است و بسیاری از سرمایه گذاران کشورهای متفاوت دنیا جهت سرمایه گذاری در کشور کشور عزیزمان ایران در تلاش هستند.

وی با بیان این که «کشور در مسیر رشد و پیشرفت است»، گفت: اگر این روند ادامه یابد تا ۲ سال آینده تحولات بزرگی در ابعاد متفاوت از جمله کشاورزی، صنعت و سلامت در کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس شرکت انرژی اتمی گفت: هرگونه تصمیم در خصوص تحریم‌های صورت گرفته به وسیله آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که بی‌شک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. 

معاون رییس جمهور با اشاره به روند اجرایی برجام اعلام کرد: برجام در حال انجام است و اگر مشکلی در این بین ایجاد شود هیئت نظارت بر برجام بر آن پیگیری خواهد کرد.این هیئت با دقت در حال رصد کارها طرف برابر است و مطابق با آن کارها تصمیمات مورد نیاز را خواهد گرفت.

وی ادامه داد: هرگونه تصمیم در خصوص تحریم های صورت گرفته به وسیله آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است که بی شک تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: امروز فعالیت های انرژی هسته ای و پروژه های مرتبط با آن عالی در حال جلو رفتن است.

تصمیم‌گیری راجع به تحریم‌های آمریکا با هیئت نظارت بر برجام است / علی اکبر صالحی

واژه های کلیدی: آمریکا | تحریم ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs